Rapoarte Tehnico-Știinţifice

ETAPA 1 Rezumat

Activităţile desfăşurate în această etapă au constat în crearea unui cadru de lucru potrivit pentru derularea activităţilor de cercetare prevăzute de proiectul “ACCuReSy – Cercetări avansate asupra norilor convectivi folosind instrumente de teledetecţie de la noi platforme exploratorii”. Cele două noi platforme exploratorii sunt localizate în zone relevante din punct de vedere al factorilor de mediu care favorizează formarea dezvoltărilor convective atât cele de natură termică, caracteristice zonelor joase, de câmpie (zona Măgurele-Bucureşti) cât şi cele de natură dinamică, caracteristice zonelor mai înalte, de deal şi de munte (zona oraşului Braşov).

În cadrul întâlnirii de start a proiectului, echipele de cercetători ale Institutului Naţional de CD pentru Optoelectronică – INOE2000 şi Academiei Forţelor Aeriene “Henri Coandă” -AFAHC au stabilit împreună responsabilităţile conform pachetelor de lucru pentru cele două locaţii Bucureşti-Măgurele şi Braşov, precum şi programul de activităţi şi rezultatele aşteptate pentru fiecare din cele trei faze ale proiectului. Întrucât sezonul convectiv 2022 a debutat înainte de aprobarea finanţării proiectului, în a doua parte a întâlnirii, discuţiile s-au concentrat asupra activităţilor imediate ce trebuiau desfăşurate în etapa 1 aferentă anului 2022. Activităţile planificate au avut în vedere elaborarea unei strategii de lucru pentru campania de măsurători; monitorizare continuă a proceselor atmosferice în cadrul campaniei-test de măsuratori; selecţia, analiza şi testarea instrumentelor (disponibile) implicate în campania-test precum şi diseminarea activităţilor proiectului.

Deoarece scopul principal al proiectului ACCuReSy vizează monitorizarea detaliată a evenimentelor convective, s-a procedat la elaborarea unei strategii de campanie, ce a inclus inventarul instrumentelor de utilizat în timpul campaniei de măsurători, procedurile tehnice aplicabile, configurarea lanţului logistic şi programul operaţional al campaniei.

Monitorizare proceselor atmosferice în cadrul campaniei-test de măsuratori s-a realizat în perimetrele Centrului pentru studii de Atmosferă şi Radiaţie de la Măgurele – MARS şi al Academiei Forţelor Aeriene “Henri Coandă” din Braşov. Cele două locaţii dispun de o suită de instrumente de teledetecţie ce măsoară continuu mediul atmosferic. Perioada de monitorizare a cuprins intervalul 1 iulie – 31 octombrie 2022, fiind caracterizat de o vreme deosebit de caldă, cu numeroase episoade caniculare şi deficit de precipitaţii.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor proiectului, suita de instrumente deja existente la cele două locaţii, a fost completată cu noi instrumente, senzori, softuri si produce auxiliarea achizitionate în limitele bugetare alocate ca urmare a decalării perioadei de contractare a proiectului. Astfel, în anul 2022 a fost achiziţionat kitul pentru realizarea de radiosondaje în perioadele de convecţie, termoanemometru digital pe stativ cu logger, elemente de alimentare cu energie/aer comprimat, printare 3D și afișare în condiții de campanie (ex. imprimantă 3D, compresor aer portabil, monitor 24 inch). Produsele achiziţionate au fost instalate, testate şi configurate pentru utilizarea optimă în condiţii de instabilitate atmosferică.

Diseminarea proiectului în această etapă s-a realizat prin crearea paginii web a proiectului (http://accuresy.inoe.ro/), dar şi prin participarea cu o comunicare orală la evenimentul International Conference of the International Society for the INTEGRATED DISASTER RISK MANAGEMENT (http://idrim2022.com/), conferinţă ce a avut loc on-line, în perioada 21-23 septembrie 2022.

ETAPA 2 Rezumat

Activităţile desfăşurate în această etapă au constat în monitorizarea continuă a mediului atmosferic, cu atenţie specială pe monitorizarea şi analiza post-factum a evenimentelor convective desfăşurate în locaţiile Bucureşti-Măgurele şi Braşov-Ghimbav în cursul sezonului convectiv 2023. Obiectivele specifice urmărite au fost: (1) monitorizarea continuă a mediului atmosferic în perioada sezonului convectiv (mai – octombrie 2023), utilizând o suită complexă de instrumente de teledetecţie; (2) construirea colecţiei de date privind evenimentele convective, pe baza datelor măsurate de instrumentele de teledetecţie disponibile, (3) analizarea detaliată a evenimentelor convective cu potenţial de căderi de grindină.

Activităţile planificate pentru această etapă au avut în vedere consolidarea coordonatelor de lucru privind monitorizarea continuă a mediului atmosferic, având la bază strategia de campanie elaborată în etapa anterioară cu modificările şi adăugirile necesare (activitatea 2.1.), analiza şi testarea instrumentelor disponibile şi nou adăugate (activitatea 2.2.) care au fost ulterior implicate în campania de măsuratori continue (activitatea 2.3.), construirea colecţiei de evenimente convective: selecţie evenimente, achiziţie de date şi analize preliminare (activitatea 2.4.) şi diseminarea activităţilor proiectului (activitatea 2.5.).

Întrucât scopul principal al proiectului ACCuReSy vizează monitorizarea evenimentelor convective, pe baza experienţei accumulate în timpul campaniei-test din etapa anterioară, s-a procedat la îmbunătăţirea şi consolidarea strategiei de campanie. Astfel, s-a realizat o actualizare a inventarului de instrumente de utilizat în timpul campaniei de măsurători, s-au revizuit procedurile tehnice aplicabile, configurarea lanţului logistic şi programul operaţional al campaniei.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor proiectului, suita de instrumente deja existente la cele două locaţii, a fost completată cu noi instrumente, senzori, softuri şi produse auxiliare. Astfel, în anul 2023 au fost achiziţionate un detector de descărcari electrice, un software de calcul a curgerii fluidelor și un set radiosonde meteorologice. Produsele au fost instalate, testate şi configurate pentru utilizarea optimă în condiţii de instabilitate atmosferică în cadrul campaniei de măsurători continue.

Ca şi în etapa anterioară, monitorizare proceselor atmosferice s-a realizat în proximitatea Centrului pentru studii de Atmosferă şi Radiaţie de la Măgurele – MARS şi al Academiei Forţelor Aeriene “Henri Coandă” din Braşov. Perioada de monitorizare continuă a cuprins intervalul 1 mai – 31 octombrie 2023, fiind caracterizat de o vreme deosebit de caldă, cu episoade caniculare intense şi intinse ca durată, precedate de scurte intervale de instabilitate în care fenomenele asociate convecţiei atmosferice au fost predominant precipitaţii abundente şi vânt intens. Niciun eveniment de căderi de grindină nu a fost consemnat în apropierea locaţiilor de măsurare.

Diseminarea proiectului în această etapă s-a realizat prin participarea la o serie de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale  (http://accuresy.inoe.ro/activitati/diseminare/manifestari-stiintifice/) şi prin publicarea a două articole în reviste ştiinţifice cu factor de impact, alte două articole BDI fiind în etapa de evaluare (http://accuresy.inoe.ro/activitati/diseminare/literatura-stiintifica/).