Informaţii generale

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă omenirea în prezent. Factorii antropici precum emisiile de gaze cu efect de seră, poluarea aerului, apei şi a solului, urbanizarea şi restrângerea habitatelor naturale, au determinat într-o perioadă scurtă de timp creşterea temperaturii medii globale, ceea ce a dus la o serie de efecte îngrijorătoare. Dintre aceste efecte, cele mai importante şi trasabile sunt valurile de caldură şi fenomenele convective. În ultimii ani s-a observat o creştere a numărului de evenimente caniculare prelungite, urmate de episoade cu furtuni convective severe. Aceste manifestări de vreme au un impact puternic asupra ecosistemelor, au provocat daune economice importante și au pus în pericol sănătatea si vieţile oamenilor.

În acest context, obiectivul major al proiectului ACCuReSy (Cercetări avansate asupra norilor convectivi folosind instrumente de teledetecţie ale noilor platforme exploratorii) a avut ca obiectiv principal realizarea de cercetări avansate ale mediului atmosferic înainte, în timpul și după evenimentele convective, pentru a investiga interacțiunile aerosol-nor, cu o atenție specială asupra factorilor ce determină formarea grindinei.

Activitățile proiectului s-au desfășurat în două locații: zona București-Măgurele și Brașov, zone relevante din punct de vedere al factorilor de mediu care generează diferite tipuri de dezvoltări convective şi au avut în vedere următoarele aspecte:

    • Monitorizarea sistematică a atmosferei în timpul sezoanelor convective 2022, 2023 și 2024, utilizând o suită complexă de instrumente de teledetecţie;

    • Construirea unei colecţii de date privind evenimentele convective produse în cele două locaţii (Bucureşti-Măgurele şi Braşov) în perioada mai 2022 – iunie 2024;

    • Pe baza colecţiei de date obtinute au fost realizare o serie de analize şi studii privind dezvoltările noroase în medii convective.