Diseminare

Activitățile de diseminare ale proiectului ACCureSy au în vedere difuzarea rezultatelor științifice pe de o parte către comunitatea de cercetare, iar pe de altă parte către părțile interesate (ex. meteorologi previzionişti, climatologi, grupuri de modelare numerică, studenți, tineri cercetători).