Colecţie de date

Procedura de colectare, procesare, armonizare şi analizare a datelor măsurate în cele două locaţii (Bucureşti-Măgurele şi Braşov) a cuprins următoarele etape:

Monitorizarea continuă a mediilor atmosferice cu instumentele disponibile în fiecare din cele două locaţii, realizată conform analizelor preliminare (prognoze meteo, estimări ale Laboratorului European de Furtuni Severe, prognoze de transport de aerosoli la distanţă);

Datele brute de observaţie colectate în zilele cu evenimente convective au fost procesate rezultând fişiere de 24 de ore, în format netcdf şi text. Corespunzător fiecărul fişier au fost construite imagini cu parametri de interes (Quicklooks);

Pentru analiza contextului meteorologic în care s-au produs evenimentele convective, câmpurile meteosinoptice şi indicii de instabilitate au fost reconstruiţi utilizând datele de reanaliză ERA5 furnizate de serviciul Copernicus Climate Change. De asemenea, transportul de aerosoli la distanţă a fost confirmat/validat folosind datele de reanaliză EAC4 furnizate de Copernicus Atmosphere Monitoring Service.

Toate informaţiile (date brute, procesate, quicklooks şi reanalize) au fost grupate în foldere asignate fiecărui eveniment convectiv.

Datele obţinute au fost agregate rezultând o colecţie de 33 de evenimente în locaţia Bucureşti-Măgurele şi de 39 de evenimente în zona Braşov. Evenimente în care s-au raportat şi căderi de grindină au fost doar 6, din care două evenimente au fost consemnate în afara intervalului de desfăşurare a proiectului (pe data de 5 respectiv 14 iunie 2022).